De grote populariteit van mindfulness

De grote populariteit van mindfulness

Je leeft ongetwijfeld in een drukke tijd. Waarschijnlijk moet je ook werk, studie, kinderen en familie met elkaar combineren. Het is lastig om de tijd goed te verdelen. Je wilt alles steeds sneller en beter doen. Niet zelden leidt dat tot spanningen. Het voortdurend druk zijn heeft geleid tot een grote populariteit van mindfulness. Waarschijnlijk heb jij ook behoefte aan ontspanning. Mindfulness is een effectieve manier om te ontspannen.

Het verminderen van stress of gespannenheid

Er zijn diverse manieren om stress of gespannenheid te verminderen. Veel manieren zijn echter slechts symptoombestrijders. De oorzaak van de spanning en de stress wordt niet weggenomen. Daarom kan de spanning of stress op ieder moment weer de kop opsteken.

Mindfulness is geen symptoombestrijding. Mindfulness maakt je immers bewust van de patronen van denken en doen die de stress of gespannenheid veroorzaken. Je leert om echt te ontspannen.

Onze geest is vaak met het verleden of de toekomst bezig. Niet zelden leidt dat tot stress. Mindfulness leert je te concentreren op het hier en nu. Stress is in het hier en nu doorgaans afwezig. Mindfulness leert je om negatieve gedachten en emoties los te laten. Je leert door de training om minder bang te zijn voor een nieuwe depressie. Ook weet je wat je moet doen om een depressie te vermijden.

Mindfulness en burn-out

Je voelt je uitgeput. Bovendien voel je afstand van je werk. Ook twijfel je aan je capaciteiten. Je sleept je naar je werk. Het liefst zou je echter in bed liggen. Hoogstwaarschijnlijk heb je dan een burn-out.

Waarschijnlijk ben je een harde werker. Plotseling gaat het niet meer terwijl je zo goed je best hebt gedaan. Je schaamt je dat het plotseling niet meer gaat. Je twijfelt of herstel wel mogelijk is.

Burn-out kent een natuurlijk herstel. Het is belangrijk dat je tijdens iedere herstelfase je eigen grenzen serieus neemt. Doe tijdens een herstelfase uitsluitend de dingen die je kunt. Een coach of therapeut kan je behulpzaam zijn om tijdens het herstel de juiste balans te vinden.

Mindfulness kan het proces van herstel zeker ondersteunen. Je piekergewoonten kunnen worden doorbroken. Bovendien wordt duidelijk welke gedragspatronen tot de burn-out hebben geleid. Ook maakt mindfulness het mogelijk om zowel je  behoeften als je grenzen beter te bepalen.

Dankzij de mindfulness training kan een terugval worden voorkomen. Mindfulness kan een burn-out voorkomen. Je kunt al met de training beginnen als je de eerste signalen van uitputting bemerkt. Je kunt leren om aandachtiger te leven en beter voor jezelf te zorgen. Zo blijf je beter in balans en kun je uiteindelijk meer geven.

Mindfulness en angst

Misschien is het wel eens gebeurd dat je het koude zweet uitbreekt. Een kleine gebeurtenis of vervelende gedachte kan de oorzaak zijn. Misschien zie je wel overal tegenop. Of je bent altijd maar bezig om te denken wat er mis zou kunnen gaan. Je hebt in ieder geval last van angst. Je bent ongetwijfeld niet de enige. Wist je dat jaarlijks meer dan een miljoen Nederlanders last hadden van angst?

Angst kost veel energie en vraagt voortdurend om aandacht. Je denken en handelen staat gedurende de dag voortdurend in het teken van de angst. Je probeert voortdurend moeilijke situaties te vermijden. Ook laat je anderen niet blijken dat je angstig bent. Ook het niet laten blijken hoe je je van binnen voelt kost veel energie.

Mindfulness heeft effect op angst. Vele duizenden angstige mensen hebben profijt van mindfulness gehad. In de training mindfulness leer je om je angstgevoelens open tegemoet te treden. Je leert makkelijker en realistischer met je angstgevoelens om te gaan. Je wordt je bewust van het feit dat je niet je angst bent. Je angst hoeft niet zo groot te worden. Wellicht kan je angst zelfs verdwijnen.

Mindfulness en verslaving

Ben je in de greep geraakt van verslaving? Vertoon je dus gedrag dat constant vraagt om bevrediging? De behoefte is zo bepalend dat het je kwaliteit van leven beperkt. Levensvreugde, relaties en werk kunnen er negatief door worden beïnvloed. De verslaving kan ook  leiden tot een slechtere lichamelijke en geestelijke conditie.  Eigen pogingen om het verslavingsgedrag een halt toe te roepen zijn vaak niet toereikend.

Je hebt ondersteuning nodig om je verslaving te kunnen doorbreken. Mindfulness training leert je om bewust andere keuzes te maken. Die keuzes maken het mogelijk om het verslavingsgedrag te doorbreken. Je ziet jezelf steeds minder als een slachtoffer. Dankzij mindfulness ben je in staat om verslavingspatronen te herkennen. Ook leer je om de juiste keuzes te maken om het verslavingsgedrag te doorbreken. Je kunt je aandacht richten en geeft niet meer toe aan een directe impuls.

Mindfulness en slaapproblemen

Wellicht heb je slaapproblemen. Je hebt moeite met inslapen, je ligt vaak wakker, of je wordt te vroeg wakker. Wellicht lig je ’s avonds vaak te piekeren. Piekeren en slapeloosheid blijft niet zonder gevolgen. Je kunt last krijgen van vermoeidheid, concentratiestoornissen, een slecht humeur en symptomen van depressiviteit. Het is daarom noodzakelijk om slaapproblemen te bestrijden.

Mindfullness kan helpen bij het niet kunnen slapen. Je leert tijdens een mindfulness training om je energie overdag optimaal kunt verdelen. Bovendien leer je om beter om te gaan met gedachten en gevoelens die je uit je slaap houden. Gevolg is dat je minder last hebt van piekergedachten. Hierdoor kom je overdag tot rust. Ook slaap je ’s nachts beter.

Er is wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van mindfulness op slaapproblemen. Bij deelnemers aan mindfulness trainingen werd een duidelijke vermindering van het piekeren en van een verbetering van de nachtrust gemeten. Die positieve effecten van mindfulness op slapeloosheid bleken ook nog na twaalf maanden aanwezig te zijn.

De gunstige effecten van mindfulness

Mindfulness heeft  dus diverse gunstige effecten. Dat is een van de redenen dat mindfulness zo populair is. Veel mensen met problemen die de kwaliteit van het leven verminderen  hebben er immers baat bij.   Met mindfulness kan gespannenheid, een burn-out, verslaving, angsten en slapeloosheid vaak effectief worden bestreden. Eerlijkheidshalve moet opgemerkt worden dat  het middel niet bij iedereen helpt.. De conclusie is toch dat mindfulness niet alleen maar een hype is. De positieve werking van mindfulness is immers vaak aangetoond.

Mindfulness leert je om gedachten, oordelen en zorgen los te laten. Bovendien leert mindfulness je om te concentreren op het hier en nu. Gevoelens leer je te accepteren zoals ze zijn. Je leert ook dat je die gevoelens niet moet veranderen. Het zoeken naar een oplossing levert immers vaak niets op. Pogingen om het vervelende gevoel te veranderen leiden vaak tot versterking van het vervelende gevoel.

Meer informatie over mindfulness

Waarschijnlijk heb je ook belangstelling gekregen voor mindfulness. Je weet nu dat mindfulness veel positieve effecten heeft. Mindfulness kan de kwaliteit van je leven daadwerkelijk verbeteren. Wil je mindfulness ook toepassen in je leven? Toepassing is zeker mogelijk. Wil je meer weten over toepassing van mindfulness in het dagelijks leven? Raadpleeg dan deze website over mindfulness. Op deze website vind je onder andere informatie over een meerdaagse training mindfulness.

Ook dan kun je op deze website terecht als je meer wil lezen over het onderwerp mindfulness. De tien beste boeken over dit onderwerp worden hier kort besproken. Je hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar de beste boeken over mindfulness. Je vind in deze boeken veel informatie over oefeningen en tips om mindfulness direct in het dagelijks leven toe te kunnen passen. Je kunt dus direct aan de slag. Wellicht is het mogelijk om direct te beginnen met mediteren. Dat is een enorm effectieve oefening.  Door mediteren leer je immers goed te observeren en alles zo goed mogelijk in het nu mee te maken. Waarschijnlijk leidt de toepassing van mindfulness tot verbetering van de kwaliteit van je leven.