KNMV – VRO (Voortgezette Rij Opleidingen)

KNMV – VRO (Voortgezette Rij Opleidingen)

Nog beter motorrijden betekent niet alleen veiliger motorrijden, maar vooral ook meer genieten van het motorrijden. Dit is vanaf 1980 voor velen een motivatie geweest om aan één van de voortgezette rijopleidingen van de KNMV deel te nemen. De cursussen zijn afgelopen jaren vele malen aangepast en bijgesteld en sluiten aan bij de grote verscheidenheid in type motoren.
Vrijwel alle VRO-cursussen worden gegeven op het PVI circuit te Lelystad. Deze lokatie geeft ons de mogelijkheid om het optimale resultaat uit de cursussen te halen. Wie reeds een VRO-cursus heeft gevolgd zal merken dat de leerstof verder is uitgediept en beter aansluit bij de verschillende niveau’s van de deelnemers.

Opgeleide instructeurs
Speciaal opgeleide KNMV-instructeurs begeleiden kleine groepen cursisten. Alle instructeurs zijn in het bezit van het wettelijk vereiste instructeursbewijs en hebben aanvullend een 6-daagse praktijk- en theoriecursus bij de KNMV gevolgd. Na het behalen van het diploma Gediplomeerd KNMV Motorrij-instrukteur heeft de docent zich gespecialiseerd voor de betreffende cursus.

  • VRO 1
  • VRO 2
  • VRO 3
  • Voorgezette Rijvaardigheids Training
  • Regionale Motorvaardigheids Training
  • De Technische Cursus voor Beginners
  • Combi cursus
  • Off Road Cursus voor Beginners
  • Cursus Gediplomeerd KNMV Motorrij-instructeur

Basis: de VRO 1
De cursist moet door het verhogen van zijn motorbeheersing en het leren toepassen van mentale training op een plezierige maar vooral veilige manier met zijn motor kunnen deelnemen aan het verkeer. Cursusonderwerpen zijn o.a.: bochtentechniek, remtechniek, zit- en kijktechniek, remmen in combinatie met uitwijken, enz. Deelnemers zijn verplicht tijdens de cursus beschermende motorkleding te dragen en moeten uiteraard een motorrijbewijs bezitten. Ze volgen de cursus op hun eigen (huur)motor. Voor zijspanrijders is er een aangepaste VRO 1 die uitvoerig ingaat op alle gevorderde technieken van het zijspanrijden.

Vervolg: de VRO 2
Naast de VRO 1 is er sinds vorig jaar ook de VRO 2 voor diegenen die al in het bezit zijn van een VRO 1 certificaat. Deze VRO 2 gaat verder waar de VRO 1 ophoudt en biedt deelnemers een vernieuwende kijk op het omgaan met de motor. Onderdelen van het VRO 1-programma worden in deze cursus op een hoger niveau uitgebouwd. Het programma is dus ook zwaarder als de ‘standaard’ VRO 1.

Voor sportrijders: de VRO 3
De VRO 3 is specifiek bedoeld voor rijders op supersportmotoren. In deze cursus wordt alles op het gebied van rijtechniek behandeld dat past bij het spaciale karakter en de rijeigenschappen van deze motoren. Het weggedrag van supersportmotoren is geheel anders en vereist vaak een wat andere rijtechniek dan het rijden met ‘gewone’ motoren.

Voorgezette Rijvaardigheids Training (VRT)
Deze eendaagse praktijkcursus wordt gegeven op de openbare weg. Via een van tevoren uitgezette route wordt in het verkeer een voortgezette rijvaardigheids training gegeven in het opmerken en in de juiste volgorde verwerken van signalen en dan de adequate verkeersinzichtelijke beslissingen te nemen. De cursist moet de juiste positie op de rijbaan weten te bepalen en de snelheid af te stemmen. Veel aandacht krijgt ook de bochtentechniek.
De deelnemers moeten tijdens de cursus uiteraard beschermende motorkleding dragen.

Regionale Motorvaardigheids Training (RMT)
Deze eendags praktijkcursus wordt binnen de eigen regio van de cursist gegeven. De cursist wordt een dusdanige voertuigbeheersing geleerd, dat hij in de meeste situaties `op de been kan blijven’ en dat hij een zodanig verkeersinzicht en anticipatievermogen krijgt, dat hij in staat is een veilige positie op de rijbaan te kiezen. Het is een laagdrempelige eendags praktijkcursus binnen de eigen regio voor motorrijders die nog niet eerder een VRO of VRT hebben gevolgd.
De Regionale Motorvaardigheids Training is ontwikkeld in het kader van de `Aktie Veilig Motorrijden Gelderland’. Deze aktie is een initiatief van: Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), het Politie Verkeersinstituut (PVI), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)) en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). De regionale organen verkeersveiligheid in de meeste andere provincies hebben dit initiatief overgenomen en ook in deze provincies zijn nu RMT’s.

De Technische Cursus voor Beginners (TCB)
De cursist brengt de deelnemers begrip bij over de opbouw en de werking van de motor. Hij kan straks eenvoudige storingen localiseren en op de juiste wijze oplossen. Belangrijk is ook dat hij grotere problemen duidelijk kan omschrijven en doorgeven aan zijn dealer. De cursus bestaat uit zes wekelijkse avonden, waarvan vier theorie-avonden en twee praktijk-avonden.
Een aantal kleine reparaties of eenvoudige storingen kunnen zelf worden opgelost. Meer kennis van het voertuig leidt tot een andere, meer defensieve rijstijl.

Combi cursus (Verhoogde Training Remtechniek en Training Terrein Vaardigheid)
In samenwerking met Verkeercentrum Zuid-Nederland te Nuenen organiseert de KNMV zogenaamde combicursussen waarbij aandacht wordt besteed aan verhoogde remtechnieken en een training terreinvaardigheid. De cursist wordt geleerd verschillende soorten wegdek te herkennen en in te schatten, met inbegrip van de daarvan afhankelijke remweg. Er wordt ook geleerd een voor- en achterwielslip te herkennen en deze te corrigeren. Voor het volgen van de Combi cursus of één van de modules is geen eigen motor vereist. We raden deelnemers aan een regenpak of waterdichte motorkleding te dragen.

Off Road Cursus voor Beginners (ORB)
Samen met offroad- en endurospecialist Henk Seppenwoolde organiseert de KNMV sinds 1997 offroad cursussen voor beginners. Deze cursus wordt gegeven in groepjes van vier deelnemers. In het cursusbedrag is de huur van een terreinmotor en offroadkleding inbegrepen.
Er wordt getraind in het offroadrijden over hellingen, kleine sprongen maken en het afleggen van een eenvoudig enduro-parcours. Zo’n praktijk instructiedag in het ruwe terrein is een onvergetelijke dag voor rijders van een straatmotor!

Cursus Gediplomeerd KNMV Motorrij-instructeur
(Alleen voor motorrij-instructeurs met een instructeursbewijs)
Sinds oktober 1992 maakt de KNMV als enige landelijke verkeersbond voor motorrijders de kwaliteit van motorrij-instructeurs zichtbaar voor de consument. Zij doet dit met een officieel diploma en een badge die duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn voor de consument (de aspirant-motorrijder). Rij-instructeurs krijgen dit diploma en die badge na het succesvol volgen van een 6-daagse theorie- en praktijkopleiding en na het slagen voor het examen.

Het predicaat ‘gediplomeerd KNMV-motorrij-instructeur‘ is helemaal gericht op de herkenbaarheid voor de consument. Er is grote behoefte aan een betrouwbare herkenbaarheid van goede motorrij-instructeurs die gegarandeerd allereerst zèlf goed kunnen motorrijden en die daarnaast het anderen goed kunnen leren.
De lijst met KNMV Gediplomeerde instructeurs kunt u opvragen bij de Afdeling Verkeersopleidingen van de KNMV

Bezoek ook eens het Harley Davidson motor blog!